15539677Okul, hastane, otel, banka, sosyal tesis gibi yapıların girişlerinde, merdiven kenarına monte edilen platformlardır. Montaj için düz bir zemin yeterlidir. Genelde iki metreye kadar yükselmek için açık tip, iki metreden daha yüksek mesafeler için kapalı tip platform kullanılır. Montajı kolay ve hızlıdır. İç ve dış mekânda kullanılabilir. Kumanda panosu ve güç ünitesi kendi içindedir. Hidrolik veya vida tahriklidir.

Çağdaş toplum olmanın önemli bir gereği herkesin tüm yaşamsal alanlara ulaşma hakkına sahip olmasıdır. Engelli insanların kentsel yaşama katılım alanındaki ihtiyaçları engelli olmayanlarla farklı olmakla birlikte benzerdir. Engelli olarak tanımlanan bireyleri toplumun ayrı bir kesimi olarak nitelemek yerine bütünleşmiş bir parçası olarak algılayabilmek ve mekânda da buna olanak sağlayabilmek amacıyla fiziksel çevreye ulaşılabilirliğini sağlamak gerekmektedir.

Tüm insanlar gibi engelli insanların da ulaşım hizmetlerinden eşit fırsatlarda yararlanması, işine, okuluna, alışverişe, spor alanlarına, parklara engelli olmayan insanların kullandığı yollarla ve taşıtlarla gidebilmesi gerekmektedir.

Yerel yönetimler yaptıkları sosyal ve teknik alt yapı yatırımlarıyla kent mekânının şekillenmesinde önemli role sahiptir. Kentsel ulaşım hizmetlerinin kentteki her türlü açık alan ve yapının özürlüler için ulaşılabilirliğinin yerel yönetimlerce sağlanabiliyor olması engellilerin sosyal yaşama katılmasında fırsat eşitliğini sağlayan en önemli unsurdur.